Ἱερά Ἁγιοταφιτική Ἀδελφότης

 

Ἡ Ἱερά Ἁγιοταφιτική Ἀδελφότης, ἀρχηγόν αὐτῆς ἔχουσα τόν Μακαριώτατον Πατριάρχην Ἱεροσολύμων, συγκροτεῖται νῦν ἐκ πάντων τῶν ἀνηκόντων τῷ Πατριαρχείῳ Μητροπολιτῶν, Ἀρχιεπισκόπων, Ἐπισκόπων, Ἀρχιμανδριτῶν, Ἱερομονάχων, Διακόνων, Μοναχῶν καί Δοκίμων. Συνολικός ἀριθμός ἀδελφῶν διαβιούντων ἐν τῷ Κεντρικῷ Μοναστηρίῳ, τοῖς Πανιέροις Προσκυνήμασι καί ταῖς Ἱεραῖς Μοναῖς, 120.

 

Ἡ Α. Θ. Μακαριότης, ὁ Πατριάρχης κ.κ. Θεόφιλος

Ὁ Μητροπολίτης Πέτρας κ. Κορνήλιος

Ὁ Μητροπολίτης Ναζαρέτ κ. Κυριακός

Ὁ Μητροπολίτης Νεαπόλεως κ. Ἀμβρόσιος

Ὁ Μητροπολίτης Καπιτωλιάδος κ. Ἡσύχιος

Ὁ Μητροπολίτης Βόστρων κ. Τιμόθεος

Ὁ Μητροπολίτης Ἐλευθερουπόλεως κ. Χριστόδουλος

Ὁ Μητροπολίτης Φιλαδελφείας κ. Βενέδικτος

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Γεράσων κ. Θεοφάνης

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Τιβεριάδος κ. Ἀλέξιος

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀβήλων κ. Δωρόθεος

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἰόππης κ. Δαμασκηνός

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης κ. Ἀρίσταρχος

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Θαβωρίου κ. Μεθόδιος

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἰορδάνου κ. Θεοφύλακτος

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Σεβαστείας κ. Θεοδόσιος

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Λύδδης κ. Δημήτριος

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κάταρ κ. Μακάριος

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱεραπόλεως κ. Ἰσίδωρος

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Πέλλης κ. Φιλούμενος

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριος

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Πέλλης κ. Φιλούμενος

 

 

Ἀρχιμανδρίτης Ἄνθιμος  

           »        Ἱερόθεος

           »        Ἰουστῖνος

           »        Θεοδώρητος

           »        Ἱλαρίων

           »        Νάρκισσος

           »        Τιμόθεος

           »        Εὐθύμιος

           »        Ἰννοκέντιος

           »        Εὐδόκιμος

           »        Χρυσόστομος

           »        Στέφανος

           »        Εὐσέβιος

           »        Σέργιος

           »        Φιλούμενος

           »        Φιλόθεος

           »        Ἀνανίας

           »        Γεράσιμος

           »        Ἀριστόβουλος

           »        Χρύσανθος

           »        Νικόδημος

           »        Νεκτάριος

           »        Μόδεστος

           »        Μελέτιος

           »        Ἐπιφάνιος

           »        Δαμιανός

           »        Στέφανος

           »        Γαλακτίων

           »        Ἰωαννίκιος

           »        Νεκτάριος

           »        Θεοφάνης

           »        Κλαύδιος

           »        Ἰγνάτιος

           »        Ἀρτέμιος

           »        Ἱερώνυμος

           »        Νήφων

           »        Πορφύριος

           »        Ἀλέξιος

           »        Παρθένιος

           »        Σωφρόνιος

           »        Ἀμφιλόχιος

           »        Κάλλιστος

           »        Ματθαῖος

           »        Κωνσταντῖνος

           »        Ραφαήλ

           »        Βαρθολομαίος

           »        Λεόντιος

           »        Παΐσιος

           »        Μακάριος

           »        Θαδδαίος

           »        Πολύκαρπος

 

Ἱερομόναχος  Εὐφρόσυνος

           »        Χρυσόγονος

           »        Κυριακός

           »        Μαρτύριος

 

Αρχιδιάκονος  Μᾶρκος

 

Ιεροδιάκονος  Ευλόγιος        

           »        Αγάπιος             

           »        Αναστάσιος

           »        Σωφρόνιος

 

Μοναχός Παντελεήμων

     »      Χερουβίμ

     »      Νικόλαος

     »      Θεοφάνης

     »      Ειρήναρχος

     »      Πέτρος

     »      Βησσαρίων

     »      Σάββας

     »      Ιωάσαφ

     »      Λάζαρος

     »      Ραφαήλ

     »      Παΐσιος

     »      Αχίλλιος

     »      Χαρίτων

     »      Ζωσιμάς

     »      Εφραίμ

     »      Καλλίνικος

     »      Δανιήλ

     »      Χρύσανθος

     »      Θεόκτιστος

     »      Αβράμιος

     »      Κλήμης

     »      Πρόδρομος

     »      Φιλάρετος

     »      Νικόλαος

     »      Αντίοχος

     »      Ἀναστάσιος

     »      Παλλάδιος

     »      Κύριλλος

     »      Ἰουβενάλιος

     »      Σίμων

     »      Γαβριήλ

     »      Θεόδουλος