Ἀρχιγραμματεία


Γέρων Ἀρχιγραμματεύς: ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης κ. Ἀρίσταρχος.

P. O. Box 19632 & 19633, Jerusalem 91140.

Τηλ. +972-26274941, +972-26281033. Fax: +972-26282048.

E-mail: secretariat@jerusalem-patriarchate.info