Ἰδιαίτερον Πατριαρχικόν Γραφεῖον


Εἰσηγητές: ὁ Ἀρχιμανδρίτης Βαρθολομαῖος καί ὁ Ἱεροδιάκονος Μᾶρκος.

τηλ. +972 2 6271657, +972-546112486

email   patriarch@jerusalem-patriarchate.info

P. O. Box 14518, Jerusalem 91145.