Γραφεῖον Τύπου καί Πληροφοριῶν


Διευθυντής: ὁ Μητροπολίτης Καπιτωλιάδος κ. Ἡσύχιος

τηλ. +972-26260493, +972-545832695, Fax: +972-26264334.

Ε-mail: pressbureau@jerusalem-patriarchate.info

Ἐκπρόσωπος ἐν Δυτ. Ὄχθῃ:

ὁ Οἰκονόμος π. Ἀΐσσα Μοῦσλεχ.  Τηλ. +972-26260002.

Ἐκπρόσωπος ἐν Ἰορδανίᾳ:

ὁ Οἰκονόμος π. Ἰμπραήμ Νταμπούρ τηλ. +962/6/5817924, +962/79/5555549.

Ἐκπρόσωπος ἐν Ἀθήναις:

ὁ κ. Γεώργιος Ἰ. Βασιλείου τηλ. +30-210-3225810, +30-6945210235, +30-6984609368 fax: +30-2103228778, τηλ. & fax: +30-2107712562.