πηρεσία Διαδικτύου

Ἡ Κεντρικὴ Ἱστοσελίς, ἡ Πύλη Εἰδησεογραφίας τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, ᾠκοδομήθησαν καὶ λειτουργοῦν δὶ΄ ἀποφάσεων τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Πατριαρχείου (Συνεδρία ΙΣΤ' /10-10-2006 καί  Συνεδρία ΝΔ' / 20-04-2010) καὶ ὑπάγονται εἰς τήν Ὑπηρεσίαν Διαδικτύου τοῦ Πατριαρχείου.

Ὁ Διευθυντὴς τῆς Υπηρεσίας Διαδικτύου τοῦ Πατριαρχείου εἶναι ὁ Δρ. Χρῖστος Θ. Νικολάου,  ὁ ὁποῖος ὑπάγεται διοικητικῶς εἰς τὴν Α. Θ. Μακαριότητα τὸν Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ.κ Θεόφιλον Γ'.

 

Διευθυντής:  Δρ. Χρῖστος Θ. Νικολάου

E-mail: christos.nikolaou@jerusalem-patriarchate.info

 

Κεντρική Ἱστοσελίς:  www.jerusalem-patriarchate.info καί Πύλη Εἰδησεογραφίας:  www.jp-newsgate.net

 

Συντάκτης καί ὑπεύθυνος τῆς εἰδησεογραφίας καί περιεχομένου ὑλικοῦ:

Σεβασμ. Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης κ. Ἀρίσταρχος.

 

Ψηφιοποίησις - μορφοποίησις, διόρθωσις

καί ἐπιμέλεια κειμένων καί ὀπτικοακουστικοῦ ὑλικοῦ  ἱστοχώρου

 Δόκιμος Εὐανθία Χατζηκώστα Τηλ. & Fax +972-26284882 E-mail: secretariat3@jerusalem-patriarchate.info

 

Συνεργάτης ἀρθρογραφίας: Ἡ δ/ς Heba Hrimat  

 

Ὑπεύθυνοι τῶν μεταφράσεων τῆς Ὑπηρεσίας Διαδικτύου:

Ἀραβική: Shadi Kshieboun & Νικόλας Χούρι

Ρωσική: Δρ. Ἑλένη Ἀνδρεϊτσένκο &  Ἀγγελική Πελωριάδου.

Ἀγγλική: Μοναχή Ευφημία

Ρουμανική: Δόκιμος Μοναχή Μαρία.

 

Δημόσιαι Σχέσεις Διαδικτύου: Ἀρχιδιάκονος π. Μᾶρκος Χέντερσον, τηλ:+972-26271657

 

Τμήμα Ἀναπτύξεων Ἱστοσελίδων

 

Τεχνική καί Γραμματειακὴ ὑποστήριξις: π. Νικήτας Μέλλιος

E-mail: info@jerusalem-patriarchate.info Τηλ. +972-25792659 & +972-584088832

 

Συνεργάται φωτογραφήσεων καί κινηματογραφήσεων

Δόκιμος Μοναχή Ευανθία

Μοναχός Νικόλαος

 

Τεχνική υποστήριξις: www.tessera.gr