Διεύθυνσις Διαδικτύου

Ἡ Κεντρικὴ Ἰστοσελίς, ἡ Πύλη Εἰδησεογραφίας καὶ ὁ Δικτυακὸς Ραδιοφωνικὸς Σταθμὸς τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων ᾠκοδομήθησαν καὶ λειτουργοῦν δὶ΄ἀποφάσεων τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Πατριαρχείου (Συνοδός. ΙΣΤ' 10-10-2006 και  Σύνοδος ΝΔ' 20-04-2010) καὶ ὑπάγονται στην Διεύθυνση Διαδικτύου τοῦ Πατριαρχείου.

Ὁ Γενικὸς Διευθυντὴς τῆς Διεύθυνσης Διαδικτύου τοῦ Πατριαρχείου εἶναι ὁ Δρ. Χρῖστος Θ. Νικολάου  ὁ ὁποῖος ὑπάγεται διοικητικῶς εἰς τὴν Α. Θ. Μακαριότητα τὸν Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ.κ Θεόφιλο Γ'.


Γενικός Διευθυντής: ὁ Δρ. Χρῖστος Θ. Νικολάου

E-mail: christos.nikolaou@jerusalem-patriarchate.info

Γραμματειακὴ ὑποστήριξις: ἡ κ. Εἰρήνη Γεούργα

E-mail: info@jerusalem-patriarchate.info Τηλ. +972-25792659

 

Κεντρικ Ἰστοσελίς: www.jerusalem-patriarchate.info

Ὑπεύθυνος περιεχομένου ὑλικοῦ: ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης κ. Ἀρίσταρχος.

Τεχνική καί Γραμματειακὴὑποστήριξις: ἡ κ. Εἰρήνη Γεούργα

E-mail: info@jerusalem-patriarchate.info Τηλ. +972-25792659

 

Πύλη Εἰδησεογραφίας: www.jp-newsgate.net

Συντάκτης καί ὑπεύθυνος τῆς εἰδησεογραφίας καί τοῦ συνοδευτικοῦ ὀπτικοακουστικοῦ ὑλικοῦ: ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης κ. Ἀρίσταρχος.

Γραμματειακή ὑποστήριξις, ἐπιμέλεια κειμένων καί τοῦ συνοδευτικοῦ ὀπτικοακουστικοῦ ὑλικοῦ:

ἡ Δόκιμος Εὐανθία Χατζηκώστα Τηλ & Fax +972-26284882 E-mail: secretariat@jerusalem-patriarchate.info

 

Ὑπεύθυνοι τῶν μεταφράσεων τῆς Διευθύνσεως Διαδικτύου:

Ἀραβική: ὁ κ. Σάντι Χσιεμπούν. E-mail: website.ar@jerusalem-patriarchate.info

Ρωσική: ἡ Δρ. Ἑλένη Ἀνδρεϊτσένκο & κ. Ἀγγελική Πελωριάδου. E-mail: website.ru@jerusalem-patriarchate.info

Ἀγγλική: ἡ Μοναχή Ευφημία. E-mail: website.en@jerusalem-patriarchate.info

 

Ραδιοφωνικός Σταθμός:  www.radio.jerusalem-patriarchate.info

Ὑπεύθυνος προγράμματος: ὁ π. Νικήτας Μέλιος

Τηλ. +972-587488880  email: nikhtas@yahoo.com

Τεχνική καί γραμματειακή ὑποστήριξις: ἡ κ. Εἰρήνη Γεούργα

Τηλ. +972-25792659 E-mail: info@jerusalem-patriarchate.info