Διεύθυνσις Διαδικτύου

Ἡ Κεντρική Ἰστοσελίς, ἡ Πύλη Εἰδησεογραφίας καὶ ὁ Δικτυακὸς Ραδιοφωνικὸς Σταθμὸς τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων ᾠκοδομήθησαν καὶ λειτουργοῦν δὶ΄ἀποφάσεων τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Πατριαρχείου (Συνοδός. ΙΣΤ' 10-10-2006 και  Σύνοδος ΝΔ' 20-04-2010) καὶ ὑπάγονται στην Διεύθυνση Διαδικτύου τοῦ Πατριαρχείου.

Ἡ Διεύθυνση Διαδικτύου τοῦ Πατριαρχείου διατηρεί τις κάτωθι ἱστοσελίδες:

Κεντρική Ἰστοσελίς (ἡ παρούσα)

Πύλη Εἰδησεογραφίας

Ἀρχεῖο τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ

Τηλεοπτικός Σταθμός 

Τηλεοπτικό Κανάλι στό Youtube

Φωτογραφίες στό Facebook

Φωτογραφίες στό Dropbox

 

Μέσα κοινωνικῆς  δικτύωσης 

Facebook Page

Facebook Page  τοῦ  Ραδιοτηλεοπτικοῦ Σταθμοῦ

Twitter

Google+

 

Ἐκ τῆς Διευθύνσεως Διαδικτύου