Ἐκκλησιαστικά Δικαστήρια

 

1. Ἐκκλησιαστικόν Ἐφετεῖον ἐν Ἱερουσαλήμ:

Πρόεδρος: ὁ Μητροπολίτης Καπιτωλιάδος κ. Ἡσύχιος.

Μέλη: ὁ Ἀρχιεπ.  Πέλλης  κ. Φιλούμενος  & ὁ Ἀρχιμ. Γαλακτίων.

Γραμματεύς: ὁ κ. Μιχαήλ Φαχούρη. Τηλ. 02/6260493, 0545/832695. Φάξ: 02/6264334

2. Ἐκκλησιαστικόν Πρωτοδικεῖον ἐν Ἱερουσαλήμ:

Πρόεδρος: ὁ Μητροπολίτης Πέτρας κ. Κορνήλιος. Ἀντιπρόεδρος: ὁ Ἀρχιμ. Νήφων Μέλη: οἱ Ἀρχιεπ. Ἱεραπόλεως κ. Ἰσίδωρος & ὁ Ἀρχιμ. Στέφανος.

3. Ἐκκλ. Δικαστήριον Ἱ. Μητροπόλεως Πτολεμαΐδος:

Πρόεδρος: ὁ Ἀρχιμ. Φιλόθεος. Μέλη: ὁ Οἰκον. Νάσσερ Κασσίς & ὁ π. Δημήτριος Σάμρα. Ἀναπληρωματικόν Μέλος: ὁ Οἰκον. Σαμουήλ Ζαϊέντ. Γραμματεύς: ὁ Ἱερεύς π. Σάββας Χάτζ. Τηλ. 04/9910563 Τηλ & Φάξ: 04/9913396 Ε-mail orth-court-akka@gmail.com

4. Ἐκκλ. Δικαστήριον Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ναζαρέτ:

Πρόεδρος: ὁ Μητροπ. Ναζαρέτ κ. Κυριακός. Μέλη: οἱ Ἀρχιμ. Ἰλαρίων & Τιμόθεος. Ἀναπληρωμ. Μέλος: ὁ Ἱερεύς Ἰωάννης Σιάμα. Γραμματεύς & Νομ Σύμβουλος: ὁ κ. Φάραζ Σαλμάν, Δικηγόρος. Γραφεύς: ἡ κ. Σουά Σχάντη. Τηλ & Φάξ: 04/6021533.

5. Ἐκκλησιαστικόν Δικαστήριον ἐν Ἀμμάν:

Πρόεδρος: ὁ Ἀρχιμανδρ. Ἱερώνυμος Μέλη: οἱ Οἰκον. Συμαάν Χούρη & ὁ  Ἱεροδ. π. Ψάρα Δαχάμπρα. Νομικός Σύμβουλος: ὁ Μητροπ. Φιλαδελφείας κ. Βενέδικτος & ὁ κ. Σάττια Σιαράϊχα.

6. Ἐκκλησιαστικόν Δικαστήριον Ἰόππης:

Πρόεδρος: ὁ Ἀρχιεπ. Ἰόππης κ. Δαμασκηνός. Τηλ. 03/6823451, Κιν. 0522/992591. Φάξ: 03/6826222. Μέλη: οἱ Ἀρχιμ. Νικόδημος & Ἱερώνυμος.. Γραμματεύς: ὁ κ. Μιχαήλ Φαχούρη. Νομικός Σύμβουλος: ὁ Ἀρχιμ. Νήφων.

7. Ἐκκλησιαστικόν Δικαστήριον Γάζης:

Πρόεδρος: ὁ Ἀρχιεπ. Τιβεριάδος κ. Ἀλέξιος. Ἀντιπρόεδρος: ὁ Ἀρχιμ. Ἀμφιλόχιος. Μέλη: οἱ κ. Σουάντ Σάγιεγ, κ. Χάννα Φάραχ, κ. Ἰμάντ Οὐάφα Σάγιεχ καί κ. Ἰμάντ Ὄντε Τζίλντα. Γραμματεύς & Μέλος: ὁ κ. Ἠλίας Τάραζη. Τηλ 08/2818019, 08/2818021.