Ἐκκλησιαστικός Τύπος

 

Γραφεῖον Τύπου καί Πληροφοριῶν:

Διευθυντής: ὁ Μητροπ. Καπιτωλιάδος κ. Ἡσύχιος τηλ. 02/6260493, 0545/832695, φάξ: 02/6264334.

Ἐκπρόσωπος ἐν Δυτ. Ὄχθῃ: ὁ Οἰκον. π. Ἀΐσσα Μοῦσλεχ.

Ε-mail: pressbureau@jerusalem-patriarchate.info Τηλ. 02/6260002.

Ἐκπρόσωπος ἐν Ἰορδανίᾳ: ὁ Οἰκον. π. Ἰμπραήμ Νταμπούρ τηλ. +962/6/5817924, +962/79/5555549.

 Ἐκπρόσωπος ἐν Ἀθήναις: ὁ κ. Γεώργιος Ἰ. Βασιλείου τηλ. 210/3225810, 6945/210235, 6984/609368 φάξ: 210/3228778, τηλ. & φάξ: 210/7712562.

 

Περιοδικόν «Νέα Σιών»:

Ἐποπτεύουσα Ἐπιτροπή: ὁ Ἀρχιεπ. Κωνσταντίνης κ. Ἀρίσταρχος & ὁ κ. Σπυρίδων Τσιτσίγκος, Καθηγητής Θεολογίας, Δρ. Ψυχολογίας Παν/μίου Ἀθηνῶν, Ἀντωνίου Νίκα 3, Χαλκίδα 34100. Τηλ. 22210/78428, 6976/449899. Ε-mail: stsitsig@yahoo.com

Ἀρχισυντάκτης: ὁ Ἀρχιμ. Ἀριστόβουλος.

Διεύθυνσις: Greek Orthodox Patriarchate, Nea Sion, P.O. Box 19632-633, Jerusalem 91140, Israel. Τηλ.: 02/6285636. Φάξ: 02/6262718.

Ε-mail: aristarh@netvision.net.il

 

Πατριαρχικόν Τυπογραφεῖον: Ἱδρύθη τῷ 1853 ὑπό τοῦ Πατριάρχου Κυρίλλου Β΄. Εἶναι το ἀρχαιότερον ἐν Παλαιστίνῃ Τυπογραφεῖον, περιλαμβάνον τμῆμα Ἑλληνικόν, Ἀραβικόν, Ἑβραϊκόν, Ἀγγλικόν & Γαλλικόν.Ὑπεύθυνος: ὁ κ. Φίλιππος Δαχάμπρα. Τηλ. 02/6288196, 0543/015609.

 

Ἐκκλησιαστικόν μηνιαῖον Περιοδικόν & Ἑβδομαδιαῖον Λειτουργικόν φυλλάδιον: «Φῶς Χριστοῦ»:Ἀμφότερα ἐκδίδονται ἀραβιστὶ τῇ ἐποπτείᾳ τοῦ Πατριαρχείου, διὰ τὴν πνευματικὴν ἐπιμόρφωσιν τοῦ ποιμνίου.Ὑπεύθυνος: ὁ κ. Χισσάμ Χασιμπούν. Τηλ. 04/6517591, 0506/347777, e-mail: cana.press1@gmail.com

 

Βιβλιοπωλεῖον: ὁ κ. Ἀντώνιος Μπουλάτα Τηλ. 02/5870642, φαξ:02/5870586, e-mail: gopbookshop12@gmail.com.

 

Διεύθυνσις Διαδικτύου:

Γενικός Διευθυντής : ὁ Δρ. Χρῖστος Θ. Νικολάου Τηλ. 02/5677830

E-mail: christos.nikolaou@jerusalem-patriarchate.info

Κεντρική Ἰστοσελίς: www.jerusalem-patriarchate.info

Ὑπεύθυνος περιεχομένου ὑλικοῦ: ὁ Ἀρχιεπ. Κωνσταντίνης κ. Ἀρίσταρχος.

Τεχνική καί  Γραμματειακή ὑποστήριξις: ἡ κ. Εἰρήνη Γεούργα

E-mail: info@jerusalem-patriarchate.info Τηλ. 02/5792659

Πύλη Εἰδησεογραφίας: www.jp-newsgate.net

Συντάκτης καί ὑπεύθυνος τῆς εἰδησεογραφίας καί τοῦ συνοδευτικοῦ ὀπτικοακουστικοῦ ὑλικοῦ: ὁ Ἀρχιεπ. Κωνσταντίνης κ. Ἀρίσταρχος.

Γραμματειακή ὑποστήριξις, ἐπιμέλεια κειμένων και τοῦ συνοδευτικοῦ ὀπτικοακουστικοῦ ὑλικοῦ: ἡ Δόκιμος Εὐανθία. Τηλ & Φάξ 02/6284882 E-mail: website@jerusalem-patriarchate.info

Ὑπεύθυνοι τῶν μεταφράσεων τῆς Διευθύνσεως Διαδικτύου: 

Ἀραβική: ὁ κ. Σάντι Χσιεμπούν.

E-mail: website.ar@jerusalem-patriarchate.info

Ρωσική: Ἡ Δρ. Ἑλένη Ἀνδρεϊτσένκο καί ἡ κ. Ἀγγελική Πελωριάδου

E-mail: website.ru@jerusalem-patriarchate.info

Ἀγγλική: Ἡ Μον. Εὐφημία

E-mail: website.en@jerusalem-patriarchate.info

Δικτυακός Ραδιοφωνικός Σταθμός:

www.radio.jerusalem-patriarchate.info/gr

Ὑπεύθυνος προγράμματος: ὁ Πρωτοπρ. π. Νικήτας Μέλλιος τηλ. 0587/488880

Τεχνική καί γραμματειακή ὑποστήριξις: Ἡ κ. Εἰρήνη Γεούργα Τηλ. 02/5792659

E-mail: radio@jerusalem-patriarchate.info