Ἐκπαιδευτικά Κέντρα

 

Ἐφορεία Πατριαρχικῆς Σχολῆς Ἁγίας Σιών:

Πρόεδρος: ὁ Μητροπ. Ἱεραπόλεως  κ. Ἰσίδωρος.

Μέλος: ὁ Ἀρχιμ. Νεκτάριος &  ὁ Αρχιμανδρ. Ματθαῖος

Γυμνάσιον & Λύκειον Ἱεροῦ Κοινοῦ τοῦ Παναγίου Τάφου:

Σχολαρχεύων: ὁ κ. Νικόλαος Σουλιώτης, Φυσικός

Παιδονόμος: ὁ Δόκιμος Βασίλειος

Καθηγηταί: ὁ Μητροπολίτης Ἑλενουπόλεως κ. Ἰωακείμ, Θεολόγος. Ὁ Ἀρχιμανδρίτης Βαρθολομαῖος, Νομικός & Θεολόγος. Ὁ Μοναχός Νικόλαος Ζέρβης, Παιδαγωγός, Δρ. Θεολογίας. Ὁ κ. Νικόλαος Σουλιώτης, Φυσικός. Ὁ κ. Χρῆστος Κοντογιάννης, Φιλόλογος., Φιλόλογος Ἡ κ. Σοφία Στάθη, Ἀγγλικῆς Γλώσσης. Ἡ κ. Ἑλένη Κασσίς, Ἀραβικῆς Γλώσσης. Ὁ κ. Γεώργιος Ἀλβανός, Βυζαντινῆς Μουσικῆς.

Μαθηταί 15.

Greek Orthodox College, P.O. Box 14055, Jerusalem 91140, Israel. Τηλ. +972/2/6719773, Φάξ: +972/2/6722587   agiasion30@yahoo.com

Ἐφορεία Σχολείου Ἁγίου Δημητρίου:

Πρόεδρος: ὁ Ἀρχιμ. Ἱερώνυμος.

Μέλος: ὁ Οἰκον. Ἴσσα Μοῦσλεχ  

Γραμματεύς: ὁ κ. Φάντι Ἀμπντελνούρ.

Δικηγόρος: ὁ κ. Νάντερ Μούγραμπη.

Συντονιστής: ὁ κ. Γιοῦσεφ Κατανάσο. Τήλ. 0522/879732.

Λογιστής: ὁ κ. Ράμζη Τουρισμάν.

Πρότυπος Πατριαρχική Σχολή Ἁγίου Δημητρίου:

Μικτόν ἑξατάξιον Δημοτικόν, Γυμνάσιον & Λύκειον.

Διευθυντής: ὁ κ. Σαμίρ Ζανανίρι. Τηλ. 02/6282610, 0545/292583. Φάξ: 02/6273069.

Καθηγηταί 31. Μαθηταί 280.

3. Ἐν Ἀμμάν.

Πρότυπος Πατριαρχική Σχολή «Πατριάρχης Διόδωρος Α΄.» Νηπιαγωγεῖον, Δημοτικόν, Γυμνάσιον & Λύκειον.  

Διευθύντρια: ἡ κ. Τζουμάνα Μασσάρουα. Τηλ. +962/6/5921526

Καθηγηταί 52, μαθηταί 617.

4. Ἐν Ἄκαμπᾳ.

Πρότυπος Πατριαρχική Σχολή «Πατριάρχης Διόδωρος Α΄.» Νηπιαγωγεῖον, Δημοτικόν, & Γυμνάσιον.

Διευθύντρια: ἡ κ. Μάχα Καφαΐτη. Τηλ. +962/3/2030142

Καθηγηταί 42, μαθηταί 500.

5. Ἐν Ρέμλῃ.

Δημοτικόν, Γυμνάσιον & Λύκειον. Καθηγηταί 45, μαθηταί 600. Νηπιαγωγεῖον: Νήπια 25.

6. Ἐν τῷ Χωρίῳ τῶν Ποιμένων.

Νηπιαγωγεῖον Δημοτικόν, Γυμνάσιον & Λύκειον.

Διευθυντής: ὁ κ. Γεώργιος Σαάντε. Τηλ. 02/2772042, Φάξ: 02/2774332.

Καθηγηταί 48, μαθηταί 600.

7. Ἐν Ραμάλλᾳ. Σχολεῖον «Ἅγιος Γεώργιος»

Δημοτικόν, Γυμνάσιον & Λύκειον.

Διευθυντής: ὁ κ. Ρίτσαρντ Ζανανίρι. Τηλ 02/2963208 Φάξ 02/2956890

Καθηγηταί 37, μαθ. 310.

8. Ἐν Τάϋμπε.

Δημοτικόν, Γυμνάσιον & Λύκειον.

Διευθύντρια: ἡ κ. Ἀμπίρ Χουρίε. Τηλ. 02/2898192. Φάξ: 02/2899135

Καθηγηταί 36, Μαθηταί 469. Νηπιαγωγεῖον: νήπια 40.

9. Ἐν Φχές.

Πρότυπος Σχολή Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων. Νηπιαγωγεῖον, Δημοτικόν, Γυμνάσιον & Λύκειον.

Διευθύντρια: ἡ κ. Ρούλα Ἀλ-Νταούτ. Τηλ. +962/6/4729030.

Καθηγηταί 42 Μαθηταί 530.

Νέον Πρότυπον Νηπιαγωγείον. Internacional Stream

Διευθύντρια ἡ κ. Nabila Hijazin. Νηπιαγωγοί 14. Νήπια 117.

10. Ἐν Φχές - Ἀλ-Αλάλι.

Σχολή Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων. Νηπιαγωγεῖον καί Δημοτικόν.

Διευθύντρια: ἡ κ. Ἰχλάς Μανταΐν. Τηλ. +96264729114.

Καθηγηταί 14. Μαθηταί 135.

11. Ἐν Σάλτ.

Σχολή Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων. Νηπιαγωγεῖον καί Δημοτικόν.

Διευθύντρια: ἡ κ. Μαϊσούν Τάντρους. Τηλ. +96253554829.

Καθηγηταί 13. Μαθηταί 130.

12. Ἐν Ζάρκᾳ.

Μικτή Σχολή Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων. Νηπιαγωγεῖον, Δημοτικόν, Γυμνάσιον καί Λύκειον.

Διευθύντρια: κ. Νόρμα Χαντάντ. Tηλ. +962/5/3983516. P.O. Box: 150796, 13115 Zarqa, Jordan.

E-mail: orthothoxschoolzarqa@yahoo.com

Καθ. 28, Μαθ. 265.

13. Ἐν Ἄντζαρα.

Σχολή Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων. Νηπιαγωγεῖον & Δημοτικόν.

Διευθύντρια: ἡ κ. Σάλμα Ἀλ-Ράμπαντι. Τηλ. +962/2/6461369.

Καθηγηταί 14. Μαθηταί 165.

14. Ἐν Χούσουν.

Σχολή Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων. Νηπιαγωγεῖον & Δημοτικόν.

Διευθύντρια: ἡ κ. Λάϊλα Σαχάουνε. Τηλ. +962/2/8010684

Καθηγηταί 12. Μαθηταί 151.

15. Ἐν Οὐαχάντνε.

Σχολή Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων. Νηπιαγωγεῖον & Δημοτικόν.

Διευθύντρια: ἡ κ. Σάχαρ Χαντάντ. Τηλ. +962/2/6466203

Καθηγηταί 14. Μαθηταί 160.

16. Ἐν Μαδηβᾷ.

Νέα Πρότυπος Σχολή Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων: ἐδημιουργήθη, καί ἐπεκτείνεται ἀδιακόπως κατ’ ἔτος τῇ μερίμνῃ καί δαψιλεῖ χορηγίᾳ τοῦ ἐν Μαδηβᾷ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου, Ἀρχιμ. Ἰννοκεντίου καί τοῦ Ἱεροῦ Κοινοῦ τοῦ Παναγίου Τάφου.

Τηλ. +962/5/3241842.

α) Θηλέων: Νηπιαγωγεῖον, Δημοτικόν, Γυμνάσιον & Λύκειον.

Διευθύντρια:  ἡ κ. Σοχέρ Μπατζάλι.

Καθηγηταί 64. Μαθηταί 1012.

 β) Ἀρρένων: Νηπιαγωγεῖον, Δημοτικόν, Γυμνάσιον & Λύκειον.

 Καθηγηταί 30. Μαθηταί 385.

 Νηπιαγωγεῖον: Νηπιαγωγοί 17, Νήπια 237

Ἐν Ἀμμάν, Φχές, Ζάρκᾳ καί Μαδηβᾷ λειτουργεῖ «Τμῆμα ἐκμαθήσεως Ἀγγλικῆς γλώσσης» τοῦ Cambridge ESOL Program σε συνεργασία μέ τό BRITISH COUNCIL. Τηλ. +962/79/5557727

17. Ἐν Γάζῃ.

Νηπιαγωγεῖον, Δημοτικόν & Γυμνάσιον.

Διευθύντρια: ἡ κ. Μούνα Τάραζη.

Καθηγηταί 43, Μαθηταί 580. Τηλ. 08/2867764.

19. Ἐν Ἰόππῃ, Πρότυπος Πατριαρχική Σχολή.