Ἐπιτροπαί


1. Ἐπιτροπή ἐπί τῶν Παναγίων Προσκυνημάτων:

Πρόεδρος: Ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατριάρχης κ.κ. Θεόφιλος.

Μέλη: οἱ Ἀρχιεπ. Κωνσταντίνης κ. Ἀρίσταρχος, Λύδδης κ. Δημήτριος & Ἱεραπόλεως κ. Ἰσίδωρος.

 

2. Οἰκονομική Ἐπιτροπή:

Πρόεδρος: ὁ Μητροπ. Καπιτωλιάδος κ. Ἡσύχιος τηλ. 02/6274939

Ἀντιπρόεδρος: ὁ Ἀρχιμ. Ἱερώνυμος. Ταμίας: ὁ Ἀρχιμ. Νεκτάριος.

Γραμματεύς: ὁ Ἱεροδ. Ἀναστάσιος. Ὑπάλληλος: ἡ κ. Ἄρτεμις Ἀναστασίου.

Τμηματάρχης Ἐνοικίων: ὁ Ἀρχιμ. Νεκτάριος.

Bοηθός: ὁ κ. Ἀντώνιος Μπουλάτα τηλ. 02/6274937 φάξ: 02/6280229.

Δικηγόρος:  ο κ. Άσααντ Μαζάουι, τηλ.: 052/3096872 

Σύμβουλος Μακαριοτάτου: ὁ κ. Ράμη Μούγραμπη

 

Κεντρικόν Μαγειρεῖον:

Μάγειρας: ὁ Δοκ. Παναγιώτης,  τηλ. 02/6275071  Βοηθός: ὁ Μον. Ραφαήλ

Ὑπεύθ. Ἀρτοποιείου: ὁ Ἀρχιμ. Παΐσιος.

Βοηθός: ἡ Μον. Σεραφείμα Τηλ 02/6274712.

Καφεψός: ὁ Δόκιμος Γκόραν

 

3. Ἐξελεγκτική Ἐπιτροπή:

Πρόεδρος: ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Θαβωρίου κ. Μεθόδιος.

 

4. Κτηματική Ἐπιτροπή:

Πρόεδρος: ὁ Ἀρχιμ. Γαλακτίων τηλ. 0599/805586. Γραμματεύς: ..........

Νομικός Σύμβουλος: ὁ Μητροπ. Καπιτωλιάδος κ. Ἡσύχιος τηλ. 0545/832695.

Δικηγόρος:  ο κ. Άσααντ Μαζάουι, τηλ.: 052/3096872 

Σύμβουλος Μακαριοτάτου: ὁ κ. Ράμη Μούγραμπη

 

5. Ἐπιτροπή Ἐκπαιδεύσεως:

Πρόεδρος Ἀνατολικῆς Ὄχθης (Ἰορδανίας): ὁ Ἀρχιμ. Ἱερώνυμος Πρόεδρος Δυτικῆς Ὄχθης: ὁ Ἀρχιμ. Ματθαῖος

Μέλος: ὁ Οἰκον. Ἴσσα Μοῦσλεχ. Γραμματεύς: ὁ κ. Φάντι Ἀμπντελνούρ. Συντονιστής: ὁ κ. Γιοῦσεφ Κατανάσο τηλ.0522/879732.

 

6. Ἐπιτροπή Κοιμητηρίων:

Πρόεδρος: ὁ Γέρων Καμαράσης, Ἀρχιμ. Νεκτάριος. Μέλη: ὁ Δρ. Ἰωάννης Τλήλ.

Ταμίας: ὁ κ. Ναμπίλ Μπετζάλη. Γραμματεύς: ὁ κ. Τζώρτζ Χάσσουε.

 

7. Ἐπιτροπή Ποιμαντικῆς μερίμνης Ρωσοφώνου Κοινότητος:

Πρόεδρος: ὁ Ἀρχιεπ. Ἰορδάνου κ. Θεοφύλακτος.

Γραμματεύς: ὁ Ἀρχιμ. Ἀριστόβουλος. Τηλ. 0545/556461.

 

8. Ἐπιτροπή Νεότητος:

Ὑπεύθυνος: ὁ Ἀρχιμ. Ἀριστόβουλος. Τηλ. 0545/556461.

Ε-mail: aristovoulos@romiosyne.org

Γραμματεύς: ὁ κ. Φάντι Ἀμπντελνούρ. Τηλ. 0526/651600.