Ἱεραί Μοναί καί Ἡγουμενεῖα ἐκτός Ἱερουσαλήμ

 

1. Ἱερά Λαύρα τοῦ Ὁσίου Σάββα τοῦ Ἡγιασμένου.

Ἡγούμενος: ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ. κ. Θεόφιλος.

Πνευματικός: ὁ Ἀρχιμ. Εὐδόκιμος

Οἰκονόμος: ὁ Μον. Θεόκτιστος

Μοναχοί 15 καί Δόκιμοι 2.

Holy Lavra of St. Savvas, P.O. Box 19824, Jerusalem 91199. Τηλ. 02/2762915.

Μετοχίου: 02/2748549.

2. Ἱερά Μονή Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Χοζεβίτου.

Ἡγούμενος: ὁ Ἀρχιμ. Κωνσταντῖνος. Μοναχοί 6, Δόκιμοι 3.

Τηλ: 00972/547/306557,  P.O.Box 31388, Jerusalem 9131302, Israel.

3. Ἱερά Μονή Σαρανταρίου Ὄρους.

Ἡγούμενος: ὁ Ἀρχιμ. Γεράσιμος. Τηλ. 02/2322827, Ἱεροδιάκονος: ὁ π. Ὀνούφριος.

Greek Orthodox Convent, P. O. Box 21, Jericho.

4. Ἱερά Μονή Μάρθας καί Μαρίας ἐν Βηθανίᾳ.

Ἡγουμένη: ἡ Μον. Εὐπραξία. Μοναχαί 10.

Τηλ. 02/2799708.  Greek Orthodox Convent, P.O. Box 19121, Jerusalem.

5. Ἐν Τιβεριάδι, Ἱερά Μονή τῶν Δώδεκα Ἀποστόλων.

Ἡγούμενος: ὁ Ἱερομ. Διονύσιος. Τηλ. 04/6720042, 0546/106893.

Greek Orthodox Convent, Sea Shore, P.O. Box 464, Tiberias.

6. Ἱερά Μονὴ τοῦ Ἀββᾶ Γερασίμου τοῦ Ἰορδανίτου.

Ἡγούμενος: ὁ Ἀρχιμ. Χρυσόστομος Tηλ. 02/9943038, κιν 0505/348892

Ἐφημέριος: ὁ Ἱερομ. Κυριακός.

Μον. 3, Δόκ. 6.

Greek Orthodox Convent, P.O. Box 35, Jericho, Israel.

7. Ἱερά Μονὴ Ἀββᾶ Θεοδοσίου τοῦ Κοινοβιάρχου.

Ἡγούμενος: ὁ Ἀρχιμ. Ἱερόθεος. Τηλ. 02/2761223, 0528/516033.

Greek Orthodox Convent, P.O.Box 1102, Jerusalem 91010, Israel.

8. Ἱερά Μονή Φρέατος τοῦ Ἰακώβ ἐν Σαμαρείᾳ.

Ἡγούμενος: ὁ Ἀρχιμ. Ἰουστῖνος. Tηλ. 09/2313123, 0599/658385.

Greek Orthodox Convent, Nablus.

9. Ἱερά Μονή Θαβωρίου Ὄρους.

Ἡγούμενος: ὁ Ἀρχιμ. Ἱλαρίων, κιν. 0522/413348. Μοναχαί 6.

Greek Orthodox Convent, P.O. Box 2100, Nazareth 16000.

E-mail: fatherilarion@hotmail.com

10. Ἱερά Μονή Προφήτου Ἐλισσαίου Ἱεριχοῦντος.

Ἡγούμενος: ὁ Ἀρχιμ. Φιλούμενος. Τηλ. 02/2322433, 0549/350350.

Greek Orthodox Convent, P.O. Box 89, Jericho.

11. Ἱερά Μονή Κανᾶ τῆς Γαλιλαίας.

Ἡγούμενος: ὁ Ἀρχιμ. Χρυσόστομος. Tηλ. 0547/849896

E-mail: jerousalem@hotmail.com & canagreekmonastery@hotmail.com

Greek Orthodox Convent, Kfar Cana. Τηλ. 04/6517111.

12. Ἱερά Μονή Ἁγίων Ἀποστόλων ἐν Καπερναούμ.

Ἐπιστάτης: ὁ Μον. Εἰρήναρχος. κιν. 0532/840991 & 0528/858421.

Greek Orthodox Convent, P.O. Box 385, Tiberias.

Τηλ. 04/6722282, fax: 04/6791535. E-mail: capernaoum1@gmail.com

13. Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου ἐν Λύδδῃ.

Ἡγούμενος: ὁ Ἀρχιμ. Νικόδημος. Κιν. 0543/487849. Τηλ. & Φάξ: 08/9222023.

Greek Orthodox Convent, P.O. Box 230, Lod.

14. Ἱερά Μονή Ἁγίου Γεωργίου Μπετζαλᾶ. Ἔλ-Χάντερ.

Ἡγούμενος: ὁ Ἀρχιμ. Ἀνανίας. Τηλ. 02/2743233, 0528/658828, 0544/598201

E-mail: ananias1@013net.net

15. Ἱερά Μονή Προφήτου Ἠλιοῦ.

Ἡγούμενος: ὁ Ἀρχιμ. Παΐσιος. Τηλ. 02/6760966, κιν. 0542/341469

Greek Orthodox Convent, P.O. Box 11006 Gilo, Jerusalem.

16. Ἱερά Μονή Τιμίου Προδρόμου ἐν Ἰορδάνῃ.

Ἐπιστάτης: ὁ Ἀρχιμ. Χρυσόστομος. Τηλ. 02/9943038, 0505/348892.

Greek Orthodox Convent, P.O. Box 35, Jericho, Israel.

17. Ἱερά Μονή Βαϊοφόρου Βηθφαγῆς.

Ἐπιστάτρια: Μοναχή Σαββίνα. Τηλ. 0542/076941, 0542/421175.

Greek Orthodox Convent, P.O. Box 20697, Jerusalem.

18. Ἐν Μπετζάλλᾳ, Ἱ. Ναοί: Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου, Ἁγίου Νικολάου καί Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ.

Ἡγούμενος: ὁ Ἀρχιμ. Νάρκισσος. Τηλ. & Φαξ Γραφείου Ἱερέων: 02/2743178:

Ἐφημέριοι: Οἱ Οἰκον. π. Γεώργιος Σαχουάν, Τηλ. 02/2751482 κιν.: 0597/029084, π. Παῦλος ἐλ Ἄλαμ. Τηλ. 02/2764708 κιν.: 0598/935957, π. Ἰωσήφ

Χόνταλι Τηλ. 02/2777017 κιν.: 0597/591093

19. Ἐν Ραμάλλᾳ, Ἱ. Ναός Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος.

Ἡγούμενος: ὁ Ἀρχιμ. Γαλακτίων. Τηλ. 02/2964684, 0599/805586 Γραφεῖον: Τηλ. & Φάξ: 02/2956618

Ἐφημέριος: ὁ Οἰκον. π. Γιακούμπ Χούρη. τηλ. & φάξ: 02/2965417 κιν. : 0599/839881

Greek Orthodox Convent, P.O. Box 307, Ramallah.

20. Ἐν Ρέμλῃ, Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου.

Ἡγούμενος: ὁ Ἀρχιμ. Νήφων Τηλ. & Φάξ: 08/9221174. Κιν. 0544/484786.

Greek Orth. Convent, Kehilat Detroit Street 2, P.O. Box 38, 7100 Ramla

21. Ἐν Ὀρεινῇ, Ἱερά Μονή Τιμίου Προδρόμου.

Ἐπιστάτης: ὁ Μον. Χαρίτων. Tηλ. 02/6436297, 0544/865063.

P. O. Box 14223, Jerusalem 91141, Israel.

22. Ἐν Χάιφα, Ἱερός Ναός Προφήτου Ἠλιοῦ.  

Ἡγούμενος: .............. Ἐφημέριος: ὁ Οἰκον. π. Δημήτριος Σάμρα, 0504/743045, φάξ: 04/9503990.

23. Ἐν Κάρακ, Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου

Ἡγούμενος: ................. Τηλ. 962/3/2352176 Ἐφημέριος: ὁ Οἰκον. π. Ἰωάννης Χάνι Χαμάτι. 962/79/5776615 

24. Ἐν Φχές Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου καί ἐν Ἀλάλι Ἱερός

Ναός τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου.

Ἡγούμενος: ὁ Ἀρχιμ. Ἱερώνυμος. +962/6/5311140, +962/79/5892787

Ἐφημέριοι: Οἱ Οἰκον. π. Παντελεήμων Χούρη, +962/77/2436822, 079/5562183, π. Ρωμανός Σαμάουϊ 079/5854465 & ὁ Ἱεροδ. Ψάρα Δαχάμπρα +962/79/5019558

Ἐν Φχές δραστηριοποιεῖται ἡ χριστιανική νεολαία «Ἅγιος Γεώργιος» καί Σωματεῖον Προσκόπων. Λειτουργοῦν Κατηχητικά Σχολεῖα, Σύλλογος Κυριῶν, Ὀρθόδοξος Λέσχη, Φιλανθρωπικός Ὀρθόδοξος Σύλλογος. Ἐν Μάχες λειτουργεῖ τό Προσκύνημα τοῦ Ἁγίου Γεωργίου.

25. Ἐν Νεαπόλει, Ραφιδίοις και Νουσφιζμπίλ. Ἱεροί Ναοί Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, Ἁγίου Δημητρίου, Μωϋσέως τοῦ Αἰθίοπος & Ἁγίου Γεωργίου. Ἡγούμενος: ὁ Πρωτοσύγκελλος Λεόντιος. Τηλ. 0545/670651 & 0569/803604.

26. Ἱερά Μονή τῶν Ποιμένων ἐν Μπετσαχούρ.

Μετόχιον τῆς Ἱερᾶς Λαύρας τοῦ Ἁγίου Σάββα.

Προϊστάμενος: ὁ Ἀρχιμ. Ἰγνάτιος. Τηλ. 02/2773135, 0522/810522. Φάξ: 02/2773118. P.O. Box 11377, Jerusalem 911301, Israel

27. Ἐν Μπουρκίν. Ὅπερ ἐστί τό Χωρίον τῶν Δέκα Λεπρῶν. Ἱ. Ναός Ἁγίου Γεωργίου.

Ἐπιστάτης: ὁ Μοναχός Βησσαρίων. Τηλ. 0569-397582.  P.O. Box 32369, Jerusalem, Israel

28. Πύργος Ἁγίου Σάββα.

Ἐπιστάτης: ὁ Ἀρχιμ. Νάρκισσος.

29.. Κτῆμα Μον. Γαλακτίωνος.

Ἐπιστάτης: ο Μον. Λάζαρος

30. Ἀσκητήριον Ἁγίου Χαρίτωνος ἐν Ἄιν Φάρα.

Ἡγούμενος: ...........................

31. Ἱερά Μονή Τιμίου Σταυροῦ Ἐν Κάσερ ἐλ Μουτράν.

Ἡγούμενος: ὁ Ἀρχιμ. Ἰλαρίων κιν.:0522/413348.