Ἱεραί Μοναί καί Ναοί ἐν Ἱερουσαλήμ

 

1. Κεντρικόν Μοναστήριον Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, ἔνθα ἡ Ἕδρα τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος.

Τυπικάρης: ὁ Ἀρχιμ. Ἀλέξιος. Ἐφημέριοι: Ἱερεῖς 4. Διάκονοι 2. Πρωτοψάλτης: ὁ Ἀρχιμ. Εὐσέβιος.Κανδηλάπτες: οἱ Δόκιμοι Βύρων & Βασίλειος.

2. Ἱ. Μονή Μικρᾶς Γαλιλαίας ἐπί τοῦ Ὄρους τῶν Ἐλαιῶν.

Ἱ. Ν. τῶν Γαλιλαίων Ἀνδρῶν, ἔνθα ὁ Πατριαρχικός οἶκος.

Ἱ. Ν. Εὐαγγελισμοῦ Κοιμήσεως ‘Υπεραγίας  Θεοτόκου.

 Ἐπιστάτης: ὁ Ἀρχιμ. Ἄνθιμος. Τηλ. 02/6287956.

3. Ἱερά Μονή Ἁγίου Χαραλάμπους.

Ἡγούμενος: ὁ Ἀρχιμ. Κάλλιστος. Τηλ. 0545/832567

4. Ἱερά Μονή Τιμίου Προδρόμου.

Ἡγούμενος: ὁ Ἀρχιμ. Βαρθολομαίος Τηλ. 0543/158798

5. Ἱερά Μονή Ἀρχαγγέλων.

Ἡγούμενος: ὁ Ἀρχιεπ. Λύδδης κ. Δημήτριος.

6. Ἱερά Μονή Ἁγίου Νικολάου.

Ἡγούμενος: ὁ Ἀρχιμ. Ἀριστόβουλος. Τηλ. 02/6261498, 0545/556461.

E-mail: aristovoulos@romiosyne.org

7. Ἱερά Μονή Ἁγίων Θεοδώρων.

Ἡγούμενος: ὁ Ἀρχιμ. Ἀλέξιος. Τηλ. 0548/052799

8. Ἱερά Μονή Ἁγίου Γεωργίου Ἑβραϊκῆς.

Ἡγουμένη: ἡ Μον. Ἄννα. Τηλ. 0542/581575.

9. Ἱερά Μονή Ἁγίου Γεωργίου Νοσοκομείου.  

Ἡγουμένη: ἡ Μον. Πανσέμνη. Τηλ. 02/6277176.

10. Ἱερά Μονή Ἁγίου Βασιλείου.

Ἡγούμενος: ...............Ἐπιστάτρια: ἡ Μον. Θέκλα.

11. Ἱερά Μονή Ἁγίας Αἰκατερίνης.

Ἡγούμενος: ὁ Ἀρχιμ. Στέφανος. Τηλ. 0544/263240 

12. Ἱερά Μονή Ἁγίου Σπυρίδωνος.

Ἡγούμενος: ὁ Ἀρχιμ. Σέργιος.

13. Ἱερά Μονή Ἁγίου Νικοδήμου.

Ἐπιστάτης: ὁ Αρχιμ.  Μακάριος. Τηλ. 02/6260287.

14. Ἱερά Μονή Πραιτωρίου.

Ἡγούμενος: ὁ Ἀρχιμ. Παρθένιος.

15. Ἱερά Μονή Ἁγίας Ἄννης.

Ἡγούμενος: ὁ Ἀρχιμ. Μελέτιος. Τηλ. 0544/628103.

16. Ἱερά Μονή Ἁγίου Συμεών εἰς Καταμόνας.

Ἡγούμενος: ὁ Ἀρχιμ. Θεοδώρητος. Τηλ. 02/6790477.

17. Ἱερά Μονή Τιμίου Σταυροῦ.

Ἡγούμενος: ὁ Ἀρχιμ. Κλαύδιος. κιν. 0525/880614.

18. Ἱερά Μονή Ἁγίου Ὀνουφρίου.

Ἡγουμένη: ἡ Μον. Παϊσία. Τηλ. 0505/315530.

19. Ἱερά Μονή Ἁγίας Σιών. Ἔνθα στεγάζεται ἡ Πατριαρχική Σχολή.

Ἡγούμενος ὁ ἑκάστοτε Σχολάρχης. Τηλ. 02/6719773.

20. Ἱερά Μονή Ἁγίου Στεφάνου.

Ἡγούμενος: ὁ Ἀρχιμ. Ἐπιφάνιος. Τηλ. 0546/271785.

21. Ἱερά Μονή Ἁγίου Παντελεήμονος.

Ἡγουμένη: ἡ Μοναχή Χαριτίνη. Τηλ. 02/6280684.

22. Ἱερά Μονή Ἀναλήψεως.

Ἐπιστάτης: ὁ Μον. Ἀχίλλιος. Τηλ. 02/6275924, 0528/128087.

23. Ἱερά Μονή Ἁγίου Μοδέστου.

Ἐπιστάτης: : ὁ Μοναχός Ἀντίοχος. Τηλ. 0546/603249.

24. Ἱερά Μονή Ἀβραάμ.

Ἐφημέριοι, οἱ τοῦ Παναγίου Τάφου.

Γυναικεῖαι Ἱεραί Μοναί:

1. Ἱερά Μονή Μεγάλης Παναγίας.

Ἡγουμένη: ἡ Μον. Μελάνη 0546/026930.

2. Ἱερά Μονή Ἁγίου Εὐθυμίου.

Ἡγουμένη: ἡ Μον. Χριστονύμφη. Τηλ. 02/6277121, 0542/235398.

3. Ἱερά Μονή Παναγίας Σεϊδανάγιας.

Ἡγουμένη: ἡ Μον. Σεραφείμα. Τηλ. 0544/364157.

Παρεκκλήσια: 1. Ἁγίου Δημητρίου, 2. Ἁγίας Θέκλης.

Ὑπεύθυνος: ὁ ἑκάστοτε Τυπικάρης τοῦ Κεντρικοῦ Μοναστηρίου

Καθεδρικός Ἱερός Ναός Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, ἐν ᾧ τά Παρεκκλήσια τῶν Μυροφόρων καί τῶν Ἁγίων 40 Μαρτύρων, ἔνθα κατατίθενται τά λείψανα τῶν Πατριαρχῶν Ἱεροσολύμων. Ἐφημέριοι: οἱ Οἰκον. π. Ἴσσα Τούμα & π. Χαράλαμπος, (Φάραχ) Μπαντούρ. Κιν. 0544/310863 Τηλ. 02/6284185. Πρόεδρος Κοινότητος: ὁ κ. Τζώρτζ Κάμαρ. τηλ. 02/6289954, κιν. 9522/798174.