Ἱερά Μονή Θεοβαδίστου Ὄρους Σινᾶ

Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Θεοβαδίστου Ὄρους Σινᾶ εἶναι ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Σινᾶ, Φαράν καί Ραϊθώ κ. Δαμιανός (23/12/1973), ὅστις διοικεῖ αὐτήν μετά τῆς Ἱερᾶς Συνάξεως τῶν Πατέρων.

«Οἱ συγκροτοῦντες αὐτὴν Μοναχοὶ δὲν ἔχουν προορισμὸν μόνον τὴν πραγμάτωσιν τοῦ μοναχικοῦ ἰδεώδους. Εἶναι συνάμα καὶ διακονηταὶ καὶ φύλακες ἱεροῦ Προσκυνήματος, ὅπως εἶναι καὶ οἱ τοῦ Τάγματος τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος». 

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Σιναίου χειροτονεῖται ἐν Ἱερουσαλὴμ ὑπὸ τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων.

Διεύθυνσις: Monastery of Saint Catherine at Mt. Sinai, c/o 18

Midan el Daher, 11271 Cairo, A.R. Egypt.

Ἰστοσελίς:  www.sinaimonastery.com

Τηλ. +20/693/470349, +20-693-470345, +20-693-470346.

Μετόχιον ἐν Ἀθήναις: Δορυλαίου 26, 11521 Ἀθῆναι.

Tηλ. +30-2106444766, +30-2106461401, fax: +30-2106461073.