Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος

 

Τήν Ἁγίαν καί Ἱεράν Σύνοδον τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, προεδρευομένην ὑπό τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Μακαριότητος τοῦ Πατριάρχου κ. κ. Θεοφίλου, ἀποτελοῦσιν οἱ:

Ὁ Μητροπολίτης Ναζαρέτ κ. Κυριακός

Ὁ Μητροπολίτης Καπιτωλιάδος κ. Ἡσύχιος, Πατριαρχικός Ἐπίτροπος

Ὁ Μητροπολίτης Ἐλευθερουπόλεως κ. Χριστόδουλος, Γέρων Δραγουμᾶνος

Ὁ Μητροπολίτης Φιλαδελφείας κ. Βενέδικτος

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀβήλων κ. Δωρόθεος

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης κ. Ἀρίσταρχος, Γέρων Ἀρχιγραμματεύς

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Θαβωρίου κ. Μεθόδιος

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἰορδάνου κ. Θεοφύλακτος

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Λύδδης κ. Δημήτριος, Γραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Πέλλης κ. Φιλούμενος

Ὁ Ἀρχιμανδρίτης Νεκτάριος, Γέρων Καμαράσης

Ὁ Ἀρχιμανδρίτης Ἰουστῖνος

Ὁ Ἀρχιμανδρίτης Θεοδώρητος

Ὁ Ἀρχιμανδρίτης Ἱλαρίων

Ὁ Ἀρχιμανδρίτης Τιμόθεος

Ὁ Ἀρχιμανδρίτης Εὐδόκιμος

Ὁ Ἀρχιμανδρίτης Γαλακτίων