Ἱεροί Ναοί Ἀνατολικῆς Ὄχθης (Ἰορδανίας)

 

1. Ἐν Ἀμμάν. Α) Καθεδρικός Ἱ. Ναός Ὑπαπαντῆς τοῦ Σωτῆρος.

Ἐφημέριοι: οἱ Οἰκον. π. Ἰμπραήμ Νταμπούρ. Tηλ. +962/6/5817924, π. Μποῦλος Χούρη. Tηλ. 06/5824367, π. Πέτρο Τζάνχο. Tηλ.  +962/6/5523004. Σύλλογος Κυριῶν «Αἱ Μυροφόροι». Σύνδεσμος Νεολαίας Ἱ. Ν. Ὑπαπαντῆς. Σύνδεσμος Νεολαίας «Ἅγιος Νεκτάριος».

Παρεκκλήσιον Ἁγίου Νεκταρίου. Ἐφημέριος: ὁ Ἀρχιμ. Νεκτάριος.

Β) Καθεδρικός Ἱερός Ναός Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου.

Ἐφημέριοι: οἱ Οἰκον. π. Κων/νος Κάρμας. Tηλ. 06/6662432, π. Ἀντίμπ Ἀμάρη. Tηλ. +962/6/5928925. καί π. Εἰρηναῖος Μεδινάτ. Tηλ. +962/6/4626269. Σύλλογοι Γυναικῶν & Νεολαίας «ὁ Εὐαγγελισμός».

Γ) Ἱ. Ν. Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος τηλ. +962/6/4772928.

Ἐφημέριος: ὁ Οἰκον. π. Γεώργιος Μπαρζίλ τηλ. +962/6/5535830 & ὁ Ἱερεύς π. Σωτήριος Χάλασα. Σύνδεσμος Νεολαίας «ὁ Σωτήρ». Σύνδεσμος Γυναικῶν «Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος».

Δ) Ἱ. Ν. Θείας Ἀναλήψεως ἐν Χίλντα.

Προϊστάμενος: ὁ Ἀρχιμ. Ἀρτέμιος. Τηλ. +962/79/8383780.

Ἐφημέριος: οἱ Οἰκον. π. Ἰμπραήμ Κακίς Τηλ. +962/79/5419461. 

Διά τό Ρωσόφωνον Ποίμνιον: ὁ Ἱερεύς π. Νικόλαος Κουλίνσκι. Τηλ. 0544/700965, +962/79/1429286.

Σύλλογος Γυναικῶν «Ἁγία Θέκλα» Τηλ. +962/79/6562279. Σύνδεσμος Νεολαίας «Πατριάρχης Ἀβραάμ» Τηλ. +962/79/5755222. Κατηχητικόν Σχολεῖον «Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος» τηλ: +962/79/5969456. Σύνδεσμος Προσκόπων «Ἅγιος Μεγαλομάρτυς Ἀρτέμιος»

Ε) Ἱ. Ν. Προφήτου Ἠλιοῦ ἐν Ἀμπούνσερ.

Ἐφημέριος: π. Σεραφείμ Σαλμάν Τηλ. +962/6/5236305 .

ΣΤ) Ἱ. Ναός Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου ἐν Τζάμπαλ Τάτζ.

Ἐφημέριος: ὁ ἱερεύς π. Διόδωρος – Μπάσεμ Χαντάντ Τηλ. +962/6/4703080.

Ζ) Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου ἐν Τζάμπαλ Χάσμι.

Ἐφημέριος: ὁ Οἰκον. π. Ἀμπντάλλα Χαμάρνε. +962/6/4908333.

Η) Ἱερός Ναός Ἁγίου Νικολάου ἐν Μάρκᾳ.

Ἐφημέριος: ὁ Οἰκον. π. Ἴσσα Ἀγιάς. Τηλ. +962/6/4889913.

Θ) Ἱερός Ναός Ἁγ. Κων/νου καί Ἑλένης ἐν Μάρτζ Ἀλ-Χαμάμ.

Ἐφημέριος: ὁ Οἰκον. π. Ἀλέξιος Κακίς. Τηλ. +962/6/5734347. Σύνδεσμος Νεολαίας «Ἅγιοι Κωνσταντῖνος καί Ἑλένη». Σύνδεσμος Κυριῶν «Ἅγιοι Κωνσταντῖνος καί Ἑλένη».

2. Ἐν Σάλτῃ. Α) Ἱερός Ναός Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου.

Ἐφημέριος: ὁ Οἰκον. π. Γαβριήλ Ταάμνε. Τηλ. +962/3/555283.

Β) Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου (ἀρχαῖος Ναός).

Ἐφημέριος: ὁ Οἰκον. π. Γαβριήλ Ταάμνε. Τηλ. +962/5/3555283. Ὀρθόδοξος Σύνδεσμος Νεολαίας «Ἅγιος Γεώργιος».

3. Ἐν Ἐρμαμίν. Ἱερός Ναός Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου.

Ἐφημέριος: ὁ Οἰκον. π. Μάττα Χαντάντ. Τηλ. +962/5/3552521

4. Ἐν Σαφούτ. Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου.

Ἐφημέριος: ὁ Ἱερεύς π. Μοχάναντ Μαχάμρι.

 Ὀρθόδοξος Σύνδεσμος Νεολαίας «Ἅγιος Γεώργιος».

5. Ἐν Σούφ. Εὐκτήριος Οἶκος Ἁγίου Γεωργίου.

6. Ἐν Γεράσοις. Ἱερά Μονή Ἁγίου Γεωργίου.

Ἐφημέριος: ὁ Οἰκον. π. Σζίριες Σμεράτ. Σηλ. +962/79/5562183

7. Ἐν Ἄντζαρᾳ. Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου.

Ἐφημ.: ὁ Ἱερεύς π. Γεράσιμος Τασμάν. Τηλ. +962/79/6660354, +962/2/6460737.

8. Ἐν Ἀτζλούν καί Κουφράντζῃ. Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου

Ἐφημέρ: ὁ Ἱερεύς π. Γρηγόριος Ριχάνη. Τηλ. +962/79/6844144, +962/2/6420710

Κατηχητικόν: 150 παιδιά & Σύλλογος Νεολαίας «Το Ἅγιο Πνεύμα»

9. Ἐν Φάρᾳ. Εὐκτήριος Οἶκος Ἁγίου Γεωργίου.

Ἐφημέρ.: ὁ Οἰκον. π. Ἠλίας Χαντάντ. Τηλ. +962/78/5666333, +962/2/6466098.

10. Ἐν Οὐαχάδνε. Ἱερός Ναός Προφήτου Ἠλιοῦ.

Ἐφημέρ.: ὁ Οἰκον. π. Ἠλίας Χαντάντ. Τηλ. +962/2/6466098, +962/78/5666333.

11. Ἐν Σάτανᾳ. Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου.

Ἐφημέριος: ὁ Οἰκον. π. Σταῦρος Ψαράτ Τηλ. +962/2/7240436, +962/77/7770507.

12. Ἐν Χούσουν. Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου.

Ἐφημέριοι: Ὁ Οἰκον. π. Κων/νος Ἀμάρη. Τηλ. +962/2/7021498, +962/79/5851790.

13. Ἐν Σαρήχ. Ἱερός Ναός Ἁγίου Νικολάου.

Ἐφημέρ.: Ὁ Οἰκον. π. Συμεών Χούρη. Τηλ. +962/2/7022369, +962/79/5923969.

14. Ἐν Τάϋμπε Ἰορδανίας. Εὐκτήριος Οἶκος Ἁγίου Γεωργίου.

Ἐφημέριος: ὁ Οἰκον. π. Ἀμπντάλλα Μάρτζι.

15. Ἐν Κουφράαν. Εὐκτήριος Οἶκος Ἁγίου Γεωργίου.

Ἐφημέριος: ὁ Οἰκον. π. Ἀμπντάλλα Μάρτζι.

16. Ἐν Μάφρακ. Ἱερός Ναός Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου.

Ἐφημέριος: ὁ Οἰκον. π. Δημήτριος Σαμάουϊ +962/79/5485547.

Χορωδία «Ἡ Κοίμησις τῆς Θεοτόκου» & Σύλλογος Γυναικῶν

17. Ἐν Μαΐν. Εὐκτήριος Οἶκος Τιμίου Προδρόμου.

Ἐφημέριος: ὁ Οἰκον. π. Παντελεήμων Χούρη, +962/79/5595446.

18. Ἐν Ζάρκᾳ. Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου.

Ἡγούμενος: ὁ Ἀρχιμ. Ἀθανάσιος. Φάξ Ναοῦ: +962/5/3985318.

Ἐφημέριος: Οἰκον. π. Χαράλαμπος Χαντάντ. Τηλ. +962/5/3934409.

19. Ἐν Ἄδερ. Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου.

Ἐφημέριος: ὁ Οἰκον. π. Ἀντών Μεδινάτ. Τηλ. +962/3/2380601. Ὀρθόδοξος Σύνδεσμος Νεολαίας «Ἅγιος Γεώργιος».

20. Ἐν Χμούδ. Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου.

Ἐφημέριος: ὁ Οἰκον. π. Σάββας Δαουάχρε. Τηλ. +962/3/2320255.

21. Ἐν Ράμπαᾳ. (Ἀρεοπόλει) Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου.

Ἐφημέριος: ὁ Οἰκον. π. Κωνσταντῖνος Χάλασα. +962/3/2352873.

22. Ἐν Ντιμπίν. Ἱερά Μονή Ζωοδόχου Πηγῆς.

Ἱδρυθεῖσα ὑπὸ τοῦ μακαριστοῦ Πατριάρχου Διοδώρου ἐν ἔτει 1972. 

Ἡ Ἱερά Μονή τελεῖ ὑπό τήν ἄμεσον ἐποπτείαν καί μέριμναν τοῦ Μακαριωτάτου.

Ἡγουμένη: Μοναχή Εἰρηναία.

Πνευματικός:  ὁ Ἀρχιμ. Χριστοφόρος. 

23. Ἐν Ἄκαμπᾳ. Ἱ. Ν. Ἁγίου Νικολάου.

Ἐφημέριος: ὁ Οἰκον. π. Βασίλειος Μάρτζι. Τηλ. +962/3/2016796.

24. Ἐν Ἰορδάνῃ. Ἱ. Προσκυνημ. Ναός Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου & Βαπτιστήριον. Ἡγούμενος: ὁ Μητροπ. Φιλαδελφείας κ. Βενέδικτος.