Ἱεραί Μητροπόλεις

Ι Ε Ρ Α   Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Σ   Π Τ Ο Λ Ε Μ Α Ι Δ Ο Σ

Πατριαρχικός Ἐπίτροπος: .................Ἕδρα ἐν Ἄκρῃ. Greek Orthodox Convent, Old City, 12/129 P. O. Box 1019, Akko. Τηλ. 04/9910563.

Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Ἁγίου Γεωργίου.

Προϊστάμενος: ὁ Ἀρχιερ. Ἐπίτροπος Ἀρχιμ. Φιλόθεος. 04/9811519, κιν. 0528359424  Φάξ: 04/9913396. 

Ἐφημέριοι: ὁ Οἰκον. π. Ἰακούμπ Ἀμπου-Ἄκελ.

Κατηχητικὸν Σχολεῖον: ὁ Ἀρχιμ. Φιλόθεος καί ἡ κ. Μαριάννα Τριανταφυλλίδου.

Σύλλογος Νέων Ἄκρης: Ἀρχιμ. Φιλόθεος.

Σύλλογος Γυναικῶν Ἅγιος Γεώργιος: ἡ κ. Λάμια Ντίπ.

Πρόεδρος Σώματος Προσκόπων: ὁ κ. Τσάντ ἀλ Ἄκελ.

Διδασκαλία Βυζ. Μουσικῆς: ὁ Ἀρχιμ. Φιλόθεος.

να προστεθεί κενή γραμμή

Ἱεροί Ναοί Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πτολεμαΐδος

1. Ἐν Μπεάνε. Ἱερός Ναός Ἁγίας Βαρβάρας.

Ἐφημέριος: ὁ Οἰκον. π. Νάσσερ Κασσίς. Τηλ. 0546/205776, Φάξ: 04/9563298.

Πρόεδρος Σωματείου Γυναικών «Μυροφόρες»: ἡ κ. Ζουλιέτ Μποῦλος.

2. Ἐν Ζδέηδε. Ἱερός Ναός Ἁγίου Πατρικίου.

Ἐφημέριος: ὁ Οἰκον. π. Ἠλίας Χούρη Τηλ. 04/9914273 καί ὁ συνταξιοῦχος Οἰκ. π. Τζίριες Κασσίς. Τηλ 04/9996256. Φαξ: 04/9564153

Ὑπεύθυνος Συλλόγου Γυναικῶν: ὁ Οἰκον. π. Ἠλίας Χούρη

3. Ἐν Μάκερ. Ἱερός Ναός Προφήτου Ἠλιοῦ.

Ἐφημέριος: ὁ Οἰκον. π. Δημήτριος Μοῦσα. Τηλ. 0507/524653 Φαξ: 04/9562119 & 04/9964401.καί ὁ Οἰκον. π. Ἰακούμπ Ἀμπού-Ἀκελ.

Κατηχ. Σχολεῖον: ὁ κ. Ὀσάμα & ἡ κ. Μοῦνα Μποῦλος

Σῶμα Προσκόπων ὁ κ. Ὀσάμα Μποῦλος 0508/571751.

4. Ἐν Ταρσίχα. Ἱερός Ναός Προφήτου Ἠλιοῦ.

Ἐφημέριος: ὁ Οἰκον. π. Γρηγόριος Ἀμπελίνι. Τηλ. 04/9974087, Φάξ: 04/9570902.

5. Ἐν Ἀμπελίν. Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου.

Ἐφημέριοι: ὁ Οἰκον. π. Σπυρίδων Ἀουάδ Τηλ. 04/9866917, φαξ:04/3866618 & ὁ Ἱερεύς π. Σάββας Χάτζ 0522/338811

Σύλλογος Ὀρθοδόξων Κυριῶνὁ Οἰκον. π. Σπυρίδων Ἀουάδ.

Σύλλογος Νέων καί Κατηχητικόν: ἡ κ. Μαίρη Νταΐμ.

Οἶκος Παρηγορίας Ὑπερηλίκων: ὁ Οἰκον. π. Σπυρίδων Ἀουάδ.

6. Ἐν Κοὺφρ Σμέα. Ἱερός Ναός Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης.

Ἐφημέριος: ὁ Οἰκον. π. Κων/νος Νάσσερ. Τηλ. & φαξ: 04/9976327.

7. Ἐν Πκέᾳ. Παλαιόν Πκέα. Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου.

Ἐφημέριος: ὁ Ἱερεύς π. Ἀντώνιος Ἀτζίνι. Φαξ: 04/9563794 

Νέον Πκέα (Μάρσι). Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου.

Ἐφημέριος:  π. Ἀθανάσιος Σαλμάν, τηλ. 0506/543983  &  ὁ συνταξιοῦχος Ἱερεύς π. Νταούτ Σαχνίνι.  Τηλ. 04/9976889

8. Ἐν Κούφρ Γιασσίφ. Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου.

Ἐφημέριος: ὁ Οἰκον. π. Θεοδόσιος Μαχούλη. Τηλ. 0543/109023.

Σῶμα Προσκόπων: ὁ κ. Φουάντ Τούμα, 04/9963833. Κατασκηνώσεις: ὁ κ. Φάραχ Φάραχ. Κατηχητικόν: ὁ Οἰκον. π. Θεοδόσιος Μαχούλη.

9. Ἐν Σαχνίν. Ἱεροί Ναοί Ἁγ. Γεωργίου & Γενεθλίων τῆς Θεοτόκου.

Ἐφημέριος: ὁ Οἰκον. π. Σάλεχ Χούρη. 0544/849416.

Διδασκαλία Βυζ. Μουσικῆς: Ἀρχιμ. Φιλόθεος (ἑκάστην Τρίτην & Πέμπτην).

Σῶμα Προσκόπων : ὁ κ. Τζίριες Γαντούς. Τηλ. 0505/553456.

10. Ἐν Ράμε. Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου.

Ἐφημέριος: ὁ Ἱερεύς π. Τζώρτζ Χάννα. Τηλ. 0509/589534.

Πρόεδρος Προσκόπων: ὁ κ. Μισέλ Νταοῦντ. 04/9987553.

Σύλλογος Γυναικῶν: ἡ κ. Ναμπίλα Ντούχα Κατηχητικόν Σχολεῖον: ὁ π. Ἀμπούντ Ἄζαρ.

11. Ἐν Σφά Ἄμερ. Ἱερός Ναός Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης.

Ἐφημέριος: ὁ Ἱερεύς Σαμουήλ Ζάιεντ. Τηλ. & φαξ: 04/9500893

12. Ἐν Ἀμποῦ - Σνάν. Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου.

Ἐφημέριος: ὁ Ἱερεύς π. Νικόλαος Μπάσαλ. 0545/359985, φαξ: 04/9565253

Σύλλ. Γυναικῶν, Κατηχ. Σχολεῖον & Διδασκαλία Βυζ. Μουσικῆς: ὁ Ἱερεύς π. Νικόλαος Μπάσαλ & ἡ πρεσβυτέρα Χαζάρ Μπάσαλ.

13. Ἐν Σάαμπ.

Ἐφημέριοι: ὁ Ἀρχιμ. Φιλόθεος, ὁ Οἰκον. π. Νάσσερ Κασίς Ὁ ἱερός Ναός λειτουργεῖ ἅπαξ τοῦ μηνός· οἱ κάτοικοι τοῦ χωρίου εἶναι Μουσουλμᾶνοι.

Ι Ε Ρ Α   Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Σ   Ν Α Ζ Α Ρ Ε Τ

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναζαρέτ κ. Κυριακός, Ὑπέρτιμος και Ἔξαρχος πάσης Γαλιλαίας. Ἕδρα ἐν Ναζαρέτ,«ἔνθα τό Πάνσεπτον Προσκύνημα τοῦ Εὐαγγελισμοῦ». Τηλ & Φάξ: 04/6021533.  Greek Orthodox Mitropolis, P.O. Box 15, Nazareth-Israel.

Πρόεδρος Κοινότητος Ναζαρέτ: ἡ κ. Αφάφ Τούμα, φαξ: 04/6021533.

Προσκυνηματικός Ἱ. Ναός Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου.

Ἐφημέρ: οἱ Οἰκον. π. Ψάρα (Εὐάγγελος) Οὐάρουαρ. Τηλ. 04/6569349 π. Λάζαρος Ἀουάδ. Τηλ. 04/6456463 & οἱ Ἱερείς π. Ἰωάννης Σιάμα & π. Συμεών Μπετζάλη. Τηλ. 0543/180480.

Ἱ. Μητροπ. Ν. Ἁγίου Γεωργίου (ἔνθα ἡ ἀρχαία Συναγωγή).

Ἐφημέρ.: οἱ Ἱερεῖς τοῦ Πανσέπτου Προσκυνήματος, ὁ Οἰκον. π. Ἰωάννης Ἄτρας.  κιν.: 0544/787193, ὁ π. Σέργιος Ντενισένκο & ὁ Ἀρχιμ. Σφιατοσλάβ

Ἱεροί Ναοί Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ναζαρέτ.

1. Ἐν Ἐϊλαμπούν. Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου.

Ἡγούμενος: ὁ Ἀρχιμ. Σωφρόνιος, τηλ. 0548/628330

Ἐφημέριος: ὁ Ἱερεύς π. Ἰωάννης Ἄτρας. τηλ. κιν.: 0544/787193.

2. Ἐν Τουραάν. Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου.

Ἐφημέριος: ὁ Οἰκον.  π. Σπυρίδων Σούχα.

3. Ἐν Γιαφέα (Γιάφατ Νάσρα). Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου.

Προϊστάμενος: ὁ Ἱερομ. Διονύσιος.

Ἐφημέριος: ὁ Ἱερεύς π. Ἰωάννης Ἄτρας

4. Ἐν Ρένε. Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου.

Ἡγούμενος: .......................  Ἐφημερεύων:  ὁ Οἰκον. π. Συμεών Μπετζάλη. Τηλ. 0543/180480.

Ἐφημέριος: ὁ Οἰκον. π. Βασίλειος Σαΐντ. Τηλ. 04/8446260, κιν. 0546/425981, φαξ: 04/9589534.

5. Ἐν Μουντζέντελ. Ἱερός Ναός Ἁγίου Νικολάου.

Ἐφημέριος: ὁ Ἀρχιμ. Σεραφείμ τηλ. 0506/514775 & ὁ π. Σέργιος Ντενισένκο.

6. Ἐν Μααλούλ. Ἱερός Ναός Ἀναλήψεως & Προφήτου Ἠλιοῦ.

Ἐπιστάτης: ὁ Ἀρχιμ. Ἰλαρίων κιν.:0522/413348.