Ἡ Διεύθυνση Διαδικτύου τοῦ Πατριαρχείου διαθέτει δωρεάν στούς ἐπισκέπτες τοῦ ἐπισήμου Ἱστοχώρου τοῦ Πατριαρχείου τά κάτωθι ψηφιοποιημένα βιβλία καί περιοδικά.

 

Ψηφιοποιημένα βιβλία

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

(†)ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

 

Ο ΙΗΣΟΥΣ, Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ & Η ΘΕΩ ΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 

ΜΟΝΑΧΟΣ Δρ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΕΡΒΗΣ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ, ΘΕΟΛΟΓΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ 
ΣΧΟΛΑΡΧΗΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

 

 

Ψηφιοποιημένα Τεύχη τοῦ περιοδικοῦ "Νέα Σιών"

Πίναξ περιεχομένων

Τεῦχος  1905

Τεῦχος  1906

Τεῦχος  2006