Πανάγια Προσκυνήματα

 

1. Πανίερος Ναός Ἀναστάσεως: 

Γέρων Σκευοφύλαξ: ὁ Ἀρχιεπ. Ἱεραπόλεως κ. Ἰσίδωρος.

Παρασκευοφύλαξ: ὁ Ἀρχιμ. Πολύκαρπος.

Ἐφημέριοι: οἱ Ἀρχιμ. Θαδδαίος & Πολύκαρπος 

Ἱεροδιάκονος: Σωφρόνιος.

Πρωτοψάλτης: ὁ Ἀρχιμ. Ἀριστόβουλος.

Λαμπαδάριος: ὁ κ. Γεώργιος Ἀλβανός 

Διακονηταί: οἱ Μον. Παντελεήμων, Νικόλαος, Χρύσανθος, Πατάπιος, Κύριλλος, Ἰουβενάλιος, Θεόδουλος & ὁ Δοκ. Κωνσταντίνος.

Κλειδοῦχος: ὁ Μον. Νικόλαος.

Διεύθυνσις: Church of the Holy Sepulchre, P.O. Box 14367, Jerusalem. Τηλ. 02/6284202.

 

2. Ἁγία Βηθλεέμ:

Πατριαρχικός Ἐπίτροπος: ὁ Ἀρχιεπ. Ἰορδάνου κ. Θεοφύλακτος.

Βοηθός Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου: ὁ Ἀρχιμ. Θεοφάνης.

Σκευοφύλαξ: ὁ Ἀρχιμ. Ραφαήλ.

Ἐφημέριοι: ὁ π. Σπυρίδων Σαμμούρ τηλ. & φαξ: 02/2741020 κιν.: 0569/221489, &  οἱ Ἱερείς π. Ἀΐσσα Σαλτζίγιε Τηλ. 0598/001238 & π. Γεώργιος Σζακαμάν Τηλ. 0598/426783. Διακονηταί: οἱ Μον. Συμεών &  Γαβριήλ. Ψάλτης: ὁ Μον. Σίμων.

Διακονηταί: ὁ Μοναχός Συμεών, Ψάλτης ὁ Μον. Σίμων.

Ὀρθόδοξον Ἐκπολιτιστικόν Κέντρον Βηθλεέμ:

Πρόεδρος: Ὁ Ἀρχιεπ. Ἰορδάνου κ. Θεοφύλακτος. Γραμματεύς: ὁ κ. Τζαντάλλα Μάσρι

Διεύθ.: Greek Orthodox Convent, P.O. Box 52, Bethlehem. Τηλ. & Φάξ: 02/2742440, Τηλ. & Φάξ: 02/2748049.

 

3. Ἁγία Γεθσημανῆ:

Ἡγούμενος: ὁ Ἀρχιεπ. Ἀβήλων κ. Δωρόθεος.

Ἐφημέριοι: οἱ Ἀρχιμ. Μελέτιος & Παρθένιος.

Διακονηταί: οἱ Μον.ί Πρόχορος & Ἀνατόλιος