Πατριαρχεῖον

 

Γενικός Πατριαρχικός Ἐπίτροπος:

ὁ Μητροπ. Καπιτωλιάδος κ. Ἡσύχιος, τηλ. 02/6262149.

 

Ἰδιαίτερον Πατριαρχικόν Γραφεῖον:

Εἰσηγητές: ὁ Ἀρχιμανδρίτης Βαρθολομαῖος καί ὁ Ἱεροδιάκονος Μᾶρκος

τηλ. +972 2 6271657, +972-546112486

email   secretariat@jerusalem-patriarchate.info

P. O. Box 14518, Jerusalem 91145.

 

Πατριαρχικά Γραφεῖα:

Γέρων Ἀρχιγραμματεύς: ὁ Ἀρχιεπ. Κωνσταντίνης κ. Ἀρίσταρχος.

P. O. Box 19632 & 19633, Jerusalem 91140.

Τηλ. 02/6274941, 02/6281033. Φάξ: 02/6282048.

E-mail: secretariat@jerusalem-patriarchate.info

Ἑλληνικόν Τμῆμα:

Γραμματεύς τῆς Ἁγίας & Ἱερᾶς Συνόδου: ὁ Ἀρχιεπ. Λύδδης κ. Δημήτριος.

Πρωτοκολλητής:  ἡ Μον. Ἰουστίνη

Διεκπεραιωτής, Κωδικογράφος: ἡ Μον. Πανσέμνη

Γραμματεῖς & γραφεῖς: ὁ Ἀρχιδιάκονος. Εὐλόγιος, ἡ Μον. Θέκλα &  ἡ  Μον. Ἰουστίνη.

Ἀγγλικόν Τμῆμα: ἡ κ. Ἄννα Λουμπάτ & ἡ δις Ἄννα Κουλούρη.

Ἀραβικόν Τμῆμα: ὁ Οἰκον. π. Ἴσσα Μοῦσλεχ.

Γραμματεύς: ἡ κ. Μαρία Χερμαντᾶ τηλ. 02/6260002.

Γραφεῖον Τύπου: ἡ κ. Αἰκατερίνη Κάρμη.

 

Γραφεῖον Ἐξυπηρετήσεως Προσκυνητῶν: ὁ Ἀρχιμ. Στέφανος   τηλ.  02/6271331             

 

Πατριαρχική Βιβλιοθήκη:

Βιβλιοθηκάριος: ὁ Ἀρχιεπ. Κωνσταντίνης κ. Ἀρίσταρχος.

E-mail: aristarh@netvision.net.il Tηλ. 02/6285636, Φάξ: 02/6262718

Βοηθός: ὁ Ἀρχιμ. Ἀριστόβουλος.

 

Πατριαρχικόν Ἀρχεῖον:

Ἀρχειοφύλαξ: ὁ Ἀρχιεπ. Ἀβήλων κ. Δωρόθεος.

 

Μουσεῖον καί Πινακοθήκη:

Ὑπεύθυνος: ὁ Γέρων Καμαράσης, Ἀρχιμ. Νεκτάριος.

 

Δραγουμανία:             

Γέρων Δραγουμᾶνος: ὁ Μητροπ. Ἐλευθερουπόλεως κ. Χριστόδουλος τηλ. 02/6280862.

Δραγουμανεύων: ὁ Ἀρχιμ. Ματθαῖος τηλ. 0545-670625

 

Καμαρασία:

Γέρων Καμαράσης: ὁ Ἀρχιμ. Νεκτάριος.

Κηπουρός: ὁ Ἀρχιμ. Ἰωαννίκιος

 

Τελεταρχία:

Τελετάρχης τῶν Πατριαρχείων:

ὁ Ἀρχιμανδρίτης Βαρθολομαῖος, τηλ.  02/6276492, 0543/158798  καί ο  Ἀρχιδιάκονος Μᾶρκος